Lokalanpassningar – Inredningar

Betege utför lokalanpassningar och kontorsinredningar. Våra uppdragsgivare är bland annat Sophiahemmet, Vasakronan, Handelsbanken, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Bonnier Fastigheter.

I dessa typer av projekt ligger beställarens önskemål om korta produktionstider och minimering av störningar för verksamheten till grund för vårt arbetssätt. Lång erfarenhet och ett väl utvecklat samarbete med våra underentreprenörer gör att vi kan erbjuda vår beställare ett tryggt och stabilt utförande.

Vi förvärvar även lokaler och bygger om till lägenheter, liksom råvinden är en lokal en outnyttjad resurs som kan påverka ekonomin positivt i en bostadsrättsförening.