Referenser

Lokalanpassningar / inredningar

Brf Timmermannen, Lokaler till lägenheterLokal till lägenhet
Gunnar Zachen 070-830 54 52

Handelsbanken Fastigheter, Lokalanpassning
Jens Tonnert 070-733 10 05

Sophiahemmet, Lokalanpassning
Jonas Holmer 0727-00 75 27

Brf Lillsjönäs, Lokaler till lägenheter
Mats Wahren 070-585 52 21

Brf Mörbyskogen 3, Lokaler till lägenheter
Daag Ericsson 070-760 78 58

Brf Rönnen 8, Lokaler till lägenheter
Anne-Marie Bonde 070-863 61 13

Hela styrelsen tycker att Betegé arbetat seriöst och målinriktat, de prioriterade att tidplanen följdes utan att för den skull ge avkall på kvaliteten. Det är också glädjande att kalkylerna hållit så bra med få tillägg till anbudssumman. Den positiva anda som upplevdes under hela stambytet var till stor del Beteges egen personals förtjänst.

Paul Sjöberg, Brf Alfågeln Waxön

Jag tycker att det fungerat mycket bra i hela processen; professionellt, strukturerat och ett väl genomfört stambyte. Betege har till 100% följt avtalad tid och kostnadsplan. Från styrelsens sida har vi alltid fått bra och snabbt svar på frågor som rört byggprocessen. Man har varit lyhörd för såväl styrelsens som de boendes krav. Byggkillarna har samtliga varit väldigt trevliga och hjälpsamma.

Roland Heickerö, Brf Västergötland
Vi är utomordentligt nöjda med Beteges personal samt med de underleverantörer som företagen anlitat. Tidsplanen har följts liksom den ekonomiska planen. Samtliga extratillkommande poster har noga redovisats och kostnadssatts. Byggledningen har varit mycket tillmötesgående och inget har varit omöjligt. Flera förslag som förbättrat slutresultatet har kommit från Beteges ledning och personal.
Vi är utomordentligt nöjda med resultatet, kvalitetsmässigt och estetiskt och vi kan starkt rekommendera Begete för liknande uppdrag.
Agneta Philipson, för AFAKI AB

Det var en skön stämning mellan mej som beställare och Betege som entreprenör, både med de som var anställda och de samarbetspartners som ni jobbar med.  Då jag hela tiden bodde i lägenheten under följde jag bygget nära, dag för dag. Även övriga hyresgäster, inkl. styrelsen, upplevde att bygget gick smidigt trots mycket oväsen och damm i början.  Vi får ofta beröm för den höga kvaliteten på bygget. In i minsta detalj.

Claes Lindblom, Brunfisken

Betege är en mycket kompetent och seriös entreprenör som jag har stort förtroende för i att driva projekt på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt och genom att komma med egna lösningar som gagnar beställaren.

Hans Stokken, Projektledarhuset I Stockholm AB

Betege byggen AB har från avtalsskrivning till slutbesiktning hanterat hela byggprocessen på ett proffsigt sätt. Kommunikationen mellan oss, projektledare och Beteges anställda har fungerat till vår fulla belåtenhet. Betege inredde sex stycken lägenheter med hög kvalité och till vår glädje även snabbare än planerat. Vi kan varmt rekommendera Betege byggen till föreningar som behöver en pålitlig entreprenör för förvärv samt inredning av sin råvind.

Anders Alverslid, Brf Trasten 3 och 4